Welwitschia / Welwitschia mirabilis
Tirasberge / Tiras Mountains
Namibia