Köcherbaum / quiver treel
Tirasberge / Tiras Mountains
Namibia